Zum Inhalt springen


Van Peteghem-orgel Grote Kerk Vlaardingen


Originele kas

Enkele jaren geleden werd in een Gents archief een schets van het originele orgelfront teruggevonden. Met behulp daarvan kon een reconstructietekening gemaakt worden van de orgelkas zoals deze er in de Boudelo-abdij te Gent uit gezien moet hebben.

origcase