Zum Inhalt springen


Van Peteghem-orgel Grote Kerk Vlaardingen


Clair-Obscur

De ontdekking van 16de-eeuwse houtsneden in enkele pijpen van het Vlaardingse orgel was aanleiding voor een onderzoek naar de herkomst. Dit prachtig vormgegeven boek geeft niet alleen uitleg over de houtsneden, maar ook over het gebruik van papier bij de bouw van orgels. Tenslotte komt de relatie orgels, papier en boekdrukkunst in een hoofdstuk over gedrukte orgelmuziek aan bod.

“Clair-Obscur” is een publicatie van de Stichting Van Petethem-orgel Vlaardingen. Het is verkrijgbaar door een email te sturen naar bestel@orgelvlaardingen.nl. Vermeld daarin uw naam en adres.

Prijs: €25,-.
Verzendkosten: €5,-